Friday, 9 January 2015

New article on affirmative thinking online (in danish)

Ny artikel!

Jeg har omskrevet et par pointer fra mit speciale til en artikel, hvor jeg diskuterer nogle centrale tankemønstre fra filosofihistorien og relaterer dem til den politiske debat. 

Traditionen tro bliver der også inddraget et eksempel fra jazzens verden.

http://dm.dk/FagligtForum/KulturSprogKommunikation/Artikler/RetfaerdiggoerendeTaenkning